ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ergenlik Döneminde Riskli Faktörler Nelerdir ?

Güncelleme Tarihi: 03/12/2018

Ergenlik Döneminde Riskli Faktörler Nelerdir ?

Ergenlik dönemi risk faktörlerini 3 başlık altında açıklayabiliriz. Bunlar:

1- Bireysel Faktörler

ü     Genetik yatkınlığının olması,

ü     Okula devamsızlığının yüksek olması,

ü     Okul başarısının düşük olması,

ü     Psikiyatrik hastalıklarının olması,

ü     Benlik saygısının düşük olması,

ü     Okulda ve sosyal çevresindeki akran gruplarına kabul edilmemesi,

ü     Madde kullanan akranlarla ilişki kurması,

ü     Suç işleyen kişilerle arkadaşlık kurması,

ü     İstismara uğramış olması,

ü     Travma gibi faktörler etkili olmaktadır.

2- Ailesel Faktörler                      

ü     Olumsuz ebeveyn modeli,

ü     Uyuşturucu maddenin zararı konusunda ailenin düşüncesi,

ü     Aile içi denetimin iyi olmaması,   

ü     Kaotik aile yapısı,

ü     Aile içi şiddet,           

ü     Ebeveyn-çocuk iletişiminde yetersizlik,

ü    Aile içerisinde öfke kontrolünün olmaması,

ü     Ebeveyn-çocuk arasında yakın ilişkiler kurulamaması,

ü     Pasif aile yapısı,

ü     Aile denetiminin yetersiz olması çocuğun tütün alkol ya da uyuşturucu madde kullanmaya başlamasında önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir.

3- Sosyal ve Çevresel Faktörler

ü     Yasaların yaptırım ve denetim eksikliği

ü     Alkol ve Madde kullanımını destekleyen sosyal etmenler

ü     Uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğinin kolay olması

ü      Yoksulluk ve gelir dağılımında aşırı dengesizlik

ü     Göç    

ü     Medya ve internet etkisi

ü     Alkol ve madde kullanan medyatik kişilerin etkisi